Select Page

sedang bercerita

teman, boleh kah jika aku bercerita sesuatu? cerita tentang seorang manusia, yang merasa dirinya sangaaaaat lemah dan rapuh. cerita ketika dirinya menjadi sangat merasa bersalah, merasa bimbang, dan merasa sangat kecil dihadapanNya.. aku mohon, izikanlah aku untuk...